Loading...

สำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

เลขานุการฯ รมว.ทส. มอบหมายหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี รับเรื่องร้องเรียน นางศิลจิรา อภัยทาน ผู้นำการรณรงค์แคมเปญเพื่อสัตว์ป่าในประเทศไทย

เลขานุการฯ รมว.ทส. มอบหมายหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี รับเรื่องร้องเรียน นางศิลจิรา อภัยทาน ผู้นำการรณรงค์แคมเปญเพื่อสัตว์ป่าในประเทศไทย

เลขานุการฯ รมว.ทส. มอบหมายหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีรับเรื่องร้องเรียนนางศิลจิรา อภัยทาน ผู้นำการรณรงค์แคมเปญเพื่อสัตว์ป่าในประเทศไทย

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้นายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี เป็นผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อรับทราบหนังสือเรื่องร้องเรียนจาก นางศิลจิรา อภัยทาน ผู้นำการรณรงค์แคมเปญเพื่อสัตว์ป่าในประเทศไทย กรณีความคืบหน้าการย้ายลิงกอริลล่าชื่อ “บัวน้อย” ออกจากสวนสัตว์พาต้า เพื่อส่งกลับไปยังประเทศถิ่นกำเนิดหรือนำไปเลี่ยงดูในสถานที่บนพื้นดินที่มีความเหมาะสม และกรณีช้างป่าชื่อ “พลายหนูซิง” ถูกทำร้าย

โดยนายฐิติพันธ์ จูจันทร์โชติ พร้อมเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เจ้าหน้าที่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเจ้าหน้าที่กองตรวจราชการ สป.ทส. ร่วมรับหนังสือและให้ข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว โดยมีนางศิลจิรา อภัยทาน ได้ร่วมหารือประเด็นต่าง ๆ และได้รับการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่อันเป็นที่พึงพอใจต่อผู้ร้องเรียนต่อไป

แกลเลอรี่