Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

รมว.ทส.เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบายเพื่อปฏิรูปแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล

รมว.ทส.เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบายเพื่อปฏิรูปแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายรัฐบาล

     กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปฏิรูปและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามนโยบายรัฐบาล โดยในวันนี้ (1 มีนาคม 61) เวลา 09:30 น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมและมอบนโยบาย ณ ห้องธาราทิพย์ โรงแรมอิมพีเรียลธารา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

     การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการจัดสรรแบ่งปันที่ดินทำกิน (Zoning) พร้อมจัดหาสาธารณูปโภคให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างเท่าเทียม โดยยึดแนวทาง รัฐได้ป่า ประชาได้ที่ทำกินและ แม่ฮ่องสอนโมเดลซึ่งมีการบริหารจัดการพื้นที่และความร่วมมือจากประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ภาพ: ธนชัย, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

 แหล่งที่มา : www.mnre.go.th

แกลเลอรี่