Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ถ่ายทอดผ่านบทกลอน เพลง และคลิปวิดีโอ

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ถ่ายทอดผ่านบทกลอน เพลง และคลิปวิดีโอ

โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ภายใต้หัวข้อ ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถ่ายทอดผ่านบทกลอน เพลง และคลิปวิดีโอ

         วันนี้ (23 เม.ย. 61) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้หัวข้อ “ความเป็นไทยกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เพื่อส่งเสริมความตระหนักและจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนและประชาชนผ่านบทประพันธ์หรือการสื่อสารตามรูปแบบของศิลปวัฒนธรรมไทย ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เป็นประธาน พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ “คันฉ่องส่องธรณิน ดนตรีกวีศิลป์ สิ่งแวดล้อมไทย” พร้อมกับ ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ นายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทยและกรรมการยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเอกลักษณ์ไทยในอาเซียน คุณณรงค์ฤทธิ์ โตสง่า หรือ ขุนอิน ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีไทย ไตรและแมค สองเหลนหน้าม่านจากรายการคุณพระช่วย รวมถึง 2 นักแสดงจากละครบุพเพสันนิวาส พระเพทราชาและพระนารายณ์นอกจากนี้ยังมีการแสดง “ขุนอิน เดี่ยวระนาด” และการแสดงเพลงฉ่อย เชิญชวนเยาวชนร่วมประกวดผลงานบทร้อยกรองและบทเพลงจาก ไตรและแมค สองเหลนหน้าม่าน

         โครงการประกวดดังกล่าว กำหนดแบ่งเป็น 2 ช่วงระยะโครงการ คือ ช่วงระยะที่ 1 การจัดประกวดร้อยกรองและบทเพลง ภายใต้หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” และช่วงระยะที่ 2 การประกวดคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการลดการใช้พลาสติก ภายใต้หัวข้อ “ลดขยะ ลดพลาสติก แบบเทคนิคไทยๆ” จึงขอเชิญชวนทุกท่านที่สนใจร่วมสร้างสื่อสร้างสรรค์ส่งผลงานเข้าประกวด เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สืบสานและรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม www.deqp.go.thหรือ ทางหมายเลขโทรศัพท์ 0 2298 5630

แกลเลอรี่