Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

ทส.ร่วมรับข้อร้องเรียน และชี้แจงกรณีชาวนา ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ทส.ร่วมรับข้อร้องเรียน และชี้แจงกรณีชาวนา ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

    ทส.ร่วมรับข้อร้องเรียน และชี้แจงกรณีชาวนา ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ขอให้ตรวจสอบ สวนส้มที่มีพฤติกรรม ลักลอบวางท่อดูดน้ำ ในพื้นที่ต้นน้ำเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยผ้าห่มปก จนส่งผลกระทบทำให้ชาวนา ในที่ราบช่วงปลายน้ำประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ

   วันนี้ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 10:00 น กลุ่มชาวนาผู้ใช้น้ำแม่สาว ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ประมาณ 10 ราย โดยการประสานงานของสำนักข่าว Thai PBS เพื่อขอให้ตรวจสอบและแก้ไขปัญหา ผู้ประกอบการสวนส้ม ลักลอบวางท่อดูดน้ำบริเวณฝายในพื้นที่ต้นน้ำเขตอุทยานแห่งชาติ ดอยผ้าห่มปก จังหวัดเชียงใหม่ จนส่งผลกระทบทำให้ชาวนาในพื้นที่ราบ ช่วงปลายน้ำในตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำนา

   ในการนี้ หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุชาติคงสำเร็จ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานรัฐมนตรี พร้อมด้วยผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช และกองตรวจราชการ ได้ร่วมรับฟังข้อร้องเรียน และชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการ แก้ไขปัญหา ต่อกลุ่มผู้ร้องเรียน และมีรองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายพงศ์บุณย์ ปองทอง เป็นตัวแทน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับเอกสารการร้องเรียน จากกลุ่มผู้ร้อง ทั้งนี้พอใจระดับการชี้แจงดังกล่าว และเดินทางกลับในเวลาประมาณ 12:00 น

ข่าวเรียบเรียง : ธราพงษ์ ปราบกรี

ภาพ : เวศย์เอง

แกลเลอรี่