Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

ทส.จัดโครงการมหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส

ทส.จัดโครงการมหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส

ทส.จัดโครงการมหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส
       วันนี้ (19 ม.ค. 63) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในเมืองจังหวัดระยอง "มหัศจรรย์ป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ปากน้ำประแส" กิจกรรม "ทส.วพน.14-15 รักษ์โลก คืนป่า รักษาทะเล" โดยมีคณะผู้บริหาร และผู้เข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14-15 (วพน.14-15) และประชาชนชาวปากน้ำประแส รวมกว่า 600 คน ร่วมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนจำนวน 1000 ต้น ปล่อยเต่าทะเล จำนวน 49 ตัว และปล่อยพ่อแม่พันธุ์ปูทะเล จำนวน 1999 ตัว เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม และรองรับการซ่อมแซมแนวไม้ไผ่ชะลอคลื่นที่เสียหายจากพายุปาบึกเมื่อต้นปี 2562 รวมถึงส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในชุมชน เพิ่มปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำในป่าชายเลน เสริมสร้างจิตสำนึกและหวงแหนให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและชุมชนในพื้นที่ให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ณ บริเวณพื้นที่โครงการป่าในเมือง จังหวัดระยอง 
      นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า วันนี้รู้สึกยินดีที่ได้เดินทางมายังพื้นที่ป่าชายเลนบริเวณปากน้ำประแส ที่ได้รับการพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อนและเป็นที่อยู่อาศัย ที่หลบภัยของสัตว์น้ำต่างๆ รวมถึงได้มาชมทุ่งโปรงทอง สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในด้านความสวยงามและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าชายเลน ซึ่งปัจจุบันพบพื้นที่บางส่วนมีสภาพเสื่อมโทรม ไม่สมบูรณ์ ปริมาณสัตว์น้ำเศรษฐกิจมีจำนวนลดลง จึงเป็นโอกาสดีที่ได้มาร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหลังจากวันนี้ ทุกท่านจะนำประสบการณ์ที่ดีไปพัฒนาต่อยอด เพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยดำรงอยู่ต่อไปอย่างยั่งยืน

แกลเลอรี่