Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

"Save Food Save the World" ทส. ร่วมเป็นสักขีพยาน ความร่วมมือลดขยะอาหาร ในสายการบิน

"Save Food Save the World" ทส. ร่วมเป็นสักขีพยาน ความร่วมมือลดขยะอาหาร ในสายการบิน

วันนี้ (22 ม.ค. 63) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการบริหารจัดการห่วงโซ่อาหารเพื่อลดการสูญเสียด้านทรัพยากร (Food Waste Management) ระหว่างบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จำกัด กับ Food Innopolis สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ปัญหาด้านมลภาวะและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะอาหาร
ณ สำนักงานใหญ่ การบินไทย ถนนวิภาวดีรังสิต

      นายวราวุธ ศิลปอาชา กล่าวว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะที่เกิดจากอาหารเป็นจำนวนมาก ซึ่งหากไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องจะส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ก่อให้เกิดก๊าชเรือนกระจก และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดังนั้น การลงนามในวันนี้นับเป็นก้าวที่สำคัญสำหรับอุตสาหกรรมการบิน ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะอาหาร โดยขอชื่นชมและขอบคุณ  Food Innopolis สวทช. ที่จะทำหน้าที่ดูแล ให้คำแนะนำและดำเนินการศึกษาร่วมกับสายการบิน เพื่อยกระดับการบริหารจัดการด้านการผลิตอาหารให้เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า นำไปสู่ความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างสมดุลและยั่งยืนต่อไป

แกลเลอรี่