Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

ทส.ร่วมประชุมนัดพิเศษ ยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง

ทส.ร่วมประชุมนัดพิเศษ ยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง

ทส.ร่วมประชุมนัดพิเศษ ยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละออง


       วันนี้ (23 ม.ค. 63) เวลา 13.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมนัดพิเศษหารือส่วนราชการและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองในช่วงสถานการณ์วิกฤต ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 เพื่อมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบดำเนินการโดยเร่งด่วน โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
        ภายหลังการประชุมฯ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ได้แถลงข่าวกับสื่อมวลชนว่า การประชุมในวันนี้ ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษอย่างเข้มงวด  โดยดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง" พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชนทุกคน ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการของภาครัฐ เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว ทั้งนี้ การแก้ไขปัญหามลพิษในแต่ละจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น Single Command ส่วนในกรุงเทพมหานคร มอบให้ผู้ว่าการราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ควบคุมและดำเนินการต่อไป

แกลเลอรี่