Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

ที่ปรึกษา รมว.ทส. 'ยุทธพล อังกินันทน์' เปิดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2563 เร่งผลักดัน'บางปู'ขึ้นทะเบียนแรมซาร์ไซต์

ที่ปรึกษา รมว.ทส. 'ยุทธพล อังกินันทน์' เปิดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก 2563 เร่งผลักดัน'บางปู'ขึ้นทะเบียนแรมซาร์ไซต์

       วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น. นาย ยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ปี 2563 ภายใต้แนวคิด "พื้นที่ชุ่มน้ำกับความหลากหลายทางชีวภาพ" ณ สถานตากอากาศบางปู จ.สมุทรปราการ โดยมี
นางรวีวรรณ ภูริเดช
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นายโสภณ ทองดี
อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ
นายสมหมาย เตชวาล
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
นายชัยพจน์ จรูญพงศ์
รอง ผวจ.สมุทรปราการ
พันเอก วิบูลย์ วิชระพล
รองเสนาธิการ กรมพลาธิการทหารบก
นายวรพล จันทร์งาม
รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
นายอภิเดช สิงกเสนี
รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์
นายประเสริฐ ศิรินภาพร
รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถานศึกษาและประชาชนทั่วไป ภายในงานมีนิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนแก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมเก็บขยะในป่าชายเลนและเดินศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบริเวณสถานตากอากาศบางปู

     สำหรับประเทศไทย ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำหรืออนุสัญญาแรมซาร์ ( Ramsar Convention ) เป็นลำดับที่ 110 จากทั้งหมด 170 ประเทศ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2541 เป็นต้นมา ปัจจุบันมีพื้นที่ชุ่มน้ำในไทยที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือ แรมซาร์ไซต์ (Ramsar Site) ตามอนุสัญญาฯ ทั้งหมด 14 แห่งทั่วประเทศ โดยมีสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ ( National Focal Point ) โดยสำนักเลขาธิการสัญญาฯ ได้กำหนดให้ทุกวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก ( World Wetlands Day ) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำระดับประเทศและท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

     นายยุทธพลกล่าวว่า "สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีจุดประสงค์ให้ทุกท่านได้ทราบและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำของประเทศไทย เพราะในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม หลายด้าน โดยเฉพาะปัญหามลภาวะทางอากาศ ฝุ่น PM2.5 ซึ่งเกิดจากการขยายตัวของจำนวนประชากร สวนทางกับพื้นที่ป่าที่ลดลง โดยเฉพาะพื้นที่ชุ่มน้ำ-ป่าชายเลน ซึ่งมีคุณสมบัติมนการฟอกอากาศและดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่าป่าบกถึง 10 เท่า สำหรับสถานตากอากาศบางปู ตนขอชื่นชมหน่วยงานเจ้าของพื้นที่และพี่น้องประชาชนที่ช่วยกันดูแลป่าชายเลนในพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นอย่างดี มีความสมบูรณ์จนเป็นแหล่งอาหารของนกนางนวล และนกประจำถิ่นที่สำคัญอีกหลายชนิด ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายแสนคนตลอดทั้งปีจากทั่วประเทศ ควรค่าแก่การผลักดันให้ได้ขึ้นทะเบียนเป็น พื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ หรือ แรมซาร์ไซต์ ต่อไป"

แกลเลอรี่