Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

รมว.ทส. ร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หารือ แผนพัฒนา EEC

รมว.ทส. ร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หารือ แผนพัฒนา EEC

รมว.ทส. ร่วมมือ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หารือ แผนพัฒนา EEC

วันนี้ (6 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 20 นายวราวุธ  ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชุมหารือความร่วมมือแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม EEC ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก นำโดย นายคณิศ  แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พร้อมด้วย นายเกษมสันต์  จิณณวาโส ที่ปรึกษาพิเศษ และคณะ โดยมี นายธเนศพล  ธนบุญยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมหารือด้วย

แกลเลอรี่