Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

วราวุธ มอบนโยบายแก่สำนักงานนโยบายและแผนฯ

วราวุธ มอบนโยบายแก่สำนักงานนโยบายและแผนฯ

วราวุธ มอบนโยบายแก่สำนักงานนโยบายและแผนฯ
     วันนี้ (14 ก.พ. 63) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ แก่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกล่าวเน้นย้ำเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน เพื่อสร้างความรับรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ มีนายนพดล พลเสน ผู้ช่วย รมว.ทส. นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษา รมว.ทส. นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการ รมว.ทส. และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการ สผ. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยภายหลังการประชุม ได้เดินตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแก่ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ในการปฏิบัติงานด้วย

แกลเลอรี่