Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

ที่ปรึกษา รมว. ทส. ยุทธพล เปิดงาน “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า”

ที่ปรึกษา รมว. ทส. ยุทธพล เปิดงาน “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า”

        ที่ปรึกษา รมว. ทส. ยุทธพล เปิดงาน “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า” ชี้ความสำคัญของการเฝ้าระวังไฟป่า มุ่งลดปัญหาหมอกควัน PM2.5
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.00 น. นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน“วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ประจำปีงบประมาณ 2563” ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าปล้อง ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี โดยมี นางสาวรัชฎาภรณ์ อนุญาหงษ์ ปลัดอำเภอรักษาการแทนนายอำเภอหนองหญ้าปล้อง และนายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์) ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี และพี่น้องประชาชนจิตอาสากว่า 500 คนให้การต้อนรับ

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี ได้เลือกพื้นที่อำเภอหนองหญ้าปล้อง ซึ่งครอบคุลมพื้นที่ทางตอนเหนือ และตะวันตกเฉียงเหนือ เป็น 1 ใน 2 อำเภอของจังหวัดที่ติดกับประเทศเมียนมาร์ มีการแบ่งเขตการปกครอง 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ ตำบลยางน้ำกลัดใต้ และตำบลท่าตระคร้อ รวม 31 หมู่บ้าน เป็นสถานที่ดำเนินโครงการ เนื่องจากพื้นที่ในอำเภอหนองหญ้าปล้องเป็นพื้นที่ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางระบบนิเวศ เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย อีกทั้งเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นที่มากที่สุดของประเทศไทย มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่โดดเด่น และได้รับการเตรียมเสนอชื่อเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของประเทศไทย

โครงการ “วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า" จัดขึ้นเพื่อรับมือและป้องกันการเกิดไฟป่าและหมอกควันซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและประชาชนในวงกว้าง มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาชน ทั้งหน่วยงานกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง ทหาร เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และประชาชนจิตอาสา

นายยุทธพล กล่าวว่า “การสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของปัญหาไฟป่าและหมอกควันนั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจกันของเจ้าหน้าที่เครือข่ายการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในทุกภาคส่วน และประชาชนอย่างเต็มกำลัง จากความร่วมมือประสานงาน การเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและแจ้งเหตุให้ทันท่วงที เพื่อให้การแก้ปัญหาไฟป่าเป็นไปอย่างว่าีประสิทธิภาพสูงสุด”

"สำหรับความเป็นมาของกิจกรรม วันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ที่จัดขึ้นในทุกๆ ปี เริ่มต้นจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2543 ได้กำหนดให้วันที่ 24 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า ซึ่งในปัจจุบันพี่น้องประชาชนได้เผชิญกับปัญหามลพิษทางอากาศ PM 2.5 หรือ ฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมโครเมตร ซึ่งมีสาเหตุหนึ่งมาจากการการเผาในที่โล่งแจ้งจากการเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร เพื่อทำการเพาะปลูกต่างๆ เกิดเป็นปัญหาไฟป่าและหมอกควันขึ้น จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย และความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง และจากเหตุการณ์ไฟป่าลุกลามเป็นวงกว้างในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา สร้างความเสียหายกว่า 3,400 ไร่ ถือว่าเป็นเหตุการณ์เกิดไฟป่าที่หนักที่สุดในรอบ 17 ปี นับว่าเป็นสัญญาณเตือนใจให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน ที่ควรตระหนักถึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตามหากขาดความร่วมมือของเจ้าหน้าที่กว่า 100 ชีวิต รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประสานงานเพื่อเฝ้าระวังภัยในเหตุการณ์ครั้งนี้ อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศและทรัพยากรป่าไม้ในวงกว้างได้ ดังนั้นเหตุการณ์เกิดไฟป่า เป็นเรื่องที่ควรให้ความสำคัญและต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังที่เฝ้าระวังไม่ให้เกิดขึ้นอีกครั้ง ขึ้นอยู่กับทุกคนพร้อมให้ความร่วมมือและเมื่อพบเห็นไฟป่าควรรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทันที สามารถโทรสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 ตลอด 24 ชั่วโมง"

#กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่