Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

ทปษ.รมว.ทส.’ยุทธพล’ รับลูก ‘วราวุธ’ เดินหน้าลดขยะทะเลประเทศไทย วางBoomดักขยะ แม่น้ำเพชรบุรี ควบคู่การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

ทปษ.รมว.ทส.’ยุทธพล’ รับลูก ‘วราวุธ’ เดินหน้าลดขยะทะเลประเทศไทย วางBoomดักขยะ แม่น้ำเพชรบุรี ควบคู่การลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

       วันที่ 12 มีนาคม 2563 นายยุทธพล อังกินันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงานวางทุ่นกักขยะ (BOOM) ปากแม่น้ำเพชรบุรี โดยมี นายอภิชัย เอกวนากุล ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครพิทักษ์ทะเล และพี่น้องประชาชนในพื้นที่กว่า 500 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตามนโยบายของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการปัญหาขยะและการแก้ไขปัญหาขยะทะเล ซึ่งได้เคยประสบความสำเร็จในการลดอันดับประเทศไทยจากประเทศที่ปล่อยขยะลงทะเลมากที่สุดในโลก เป็นอันดับที่ 6 ลงเหลือ อันดับที่ 10 ได้ ตามการจัดอันดับขององค์กร Ocean Conservancy เมื่อปลายปี 62 ผ่านมา โดยตั้งเป้าหมายใหม่ปี 63 จะต้องลดอันดับประเทศไทยให้หลุดต่ำกว่าอันดับที่ 20 ให้ได้

       สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 ได้ประสานกับองค์การบริการส่วนตำบลบางครก ชุมชนในพื้นที่ และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล ทำการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ เห็นชอบในการวางทุ่นดักขยะบริเวณปากแม่น้ำเพชรบุรี ต.บางครก อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เพื่อลดปริมาณขยะที่ไหลลงสู่ท้องทะเล และจะร่วมกันดำเนินการจัดเก็บและแยกประเภทขยะเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องต่อไป

       นายยุทธพล กล่าวว่า ‘ปัญหาขยะทะเลเป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญของประเทศ ส่วนใหญ่เกิดจากขยะมูลฝอยที่ไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องจากบนบก ไหลลงสู่ทะเลผ่านทางแม่น้ำลำคลองต่างๆ จนเกิดผลกระทบต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่งผลเสียต่อการดำเนินชีวิตของชุมชนต่างๆทั้งบริเวณชายฝั่งทะเล และ เกาะต่างๆทั่วประเทศ การวางทุ่นดักขยะในวันนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการช่วยลดปริมาณขยะ เป็นปราการด่านสุดท้ายก่อนที่ขยะจะไหลลงสู่ทะเล และเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล ประเทศไทยมีแม่น้ำทั้งหมดกว่า 400 สายที่จะต้องดำเนินการวางทุ่นดักขยะให้ครบ ตามแนวคิดของนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. อย่างไรก็ดี การรณรงค์ยกเลิกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทครั้งเดียวทิ้ง และการสร้างระบบบริหารจัดการขยะ และการสร้างจิตสำนึกที่ถูกต้องของพี่น้องประชาชนในการจัดการขยะ ก็ยังถือเป็นภารกิจสำคัญที่ ทส.จะทำควบคู่กันไป เพื่อเดินหน้าพาประเทศไทยให้หลุดจากการถูกจัดอันดับเป็นประเทศที่ปล่อยขยะลงทะเลมากที่สุดในโลกให้ได้”

แกลเลอรี่