Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

รมว.ทส. ร่วมกับ เครือบริษัท เนชั่นฯ หารือเกี่ยวกับปัญหาและการบริหารจัดการขยะในลุ่มแม่เจ้าพระยา

รมว.ทส. ร่วมกับ เครือบริษัท เนชั่นฯ หารือเกี่ยวกับปัญหาและการบริหารจัดการขยะในลุ่มแม่เจ้าพระยา

รมว.ทส. ร่วมกับ เครือบริษัท เนชั่นฯ หารือเกี่ยวกับปัญหาและการบริหารจัดการขยะในลุ่มแม่เจ้าพระยา

          วันนี้ (17 มีนาคม 2563) นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับผู้บริหารเครือบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาและการบริหารจัดการขยะในลุ่มแม่เจ้าพระยา เพื่อป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลอย่างเป็นรูปธรรม

แกลเลอรี่