Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

ทส. รวมใจจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบถุงยังชีพต้านภัยโควิด-19

ทส. รวมใจจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบถุงยังชีพต้านภัยโควิด-19

ทส. รวมใจจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี มอบถุงยังชีพต้านภัยโควิด-19

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 แจกถุงยังชีพเพื่อบรรเทาทุกข์แก่พี่น้องประชาชนชุมชนอุทัยรัตน์ ชุมชนถวัลย์ศักดิ์ และชุมชนลาดสวาย ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19

วันนี้ (27 พฤษภาคม 2563)​ เวลา 08.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะผู้บริหารและจิตอาสากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 มอบถุงยังชีพให้แก่ชุมชนอุทัยรัตน์ และชุมชนถวัลย์ศักดิ์ ณ ลานโพธิ์ ชุมชนอุทัยรัตน์ ซอยประดิพัทธ์ 15 เขตพญาไท กรุงเทพฯ จำนวน 400 ชุด โดยมี นายจิตรกร วิธูรัตน์ ประธานชุมชนอุทัยรัตน์ และนางสุภาพร กาญจนกระจ่าง ประธานชุมชนถวัลย์ศักดิ์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกนำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ เดินแจกจ่ายสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ประชาชน

จากนั้น เวลา 10.00 น. นางอัษฎาพร ไกรพานนท์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้แทนนำทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงฯ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนและผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด – 19 จำนวน 150 ชุด ณ บริเวณศูนย์ธนาคารขยะและแปรรูปขยะให้เป็นมูลค่า ชุมชนลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายโกเมศ พุทธสอน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี น.ส.ผุสดี เยี่ยมสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6 จังหวัดนนทบุรี สสภ.6 (นนทบุรี) ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกนำคณะผู้บริหารกระทรวงฯ มอบสิ่งของบรรเทาทุกข์

ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "มีแล้วแบ่งปัน" แจกจ่ายถุงยังชีพ สิ่งของบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือนร้อนให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัย โควิด – 19 โดยจะเปลี่ยนชุมชนไปตามจุดต่าง ๆ ต่อไป

แกลเลอรี่