Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

รมว.ทส. ให้สัมภาษณ์รายการ Thailand Today และรายการ The People

รมว.ทส. ให้สัมภาษณ์รายการ Thailand Today และรายการ The People

รมว.ทส. ให้สัมภาษณ์รายการ Thailand Today และรายการ The People

วันนี้ (5 มิ.ย. 63) เวลา 13.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ 2 รายการ คือ 1. รายการ Thailand Today สนทนาภาคภาษาอังกฤษ ในประเด็นโครงการส่งพลาสติกกลับบ้าน สู้วิกฤต Covid-19 การฟื้นฟูป่าภูกระดึงจากเหตุไฟป่า และการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่ภาคเหนือ ออกอากาศวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 ในสถานีโทรทัศน์ภาคภาษาอังกฤษ NBT World และ 2. รายการ The People รายการภาคภาษาไทย ซีรีย์ The People บุคคลในแวดวงต่างๆ ที่สร้างแรงบันดาลใจ ออกอากาศทาง Youtube Channel กรมประชาสัมพันธ์ ณ ห้องรับรอง ชั้น 20 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แกลเลอรี่