Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

รมว.ทส. ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเคียวโด (KYODO) แห่งประเทศญี่ปุ่น

รมว.ทส. ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเคียวโด (KYODO) แห่งประเทศญี่ปุ่น

วันนี้ (8 มิถุนายน 2563) เวลา 14.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้สัมภาษณ์สำนักข่าวเคียวโด (KYODO) แห่งประเทศญี่ปุ่น เกี่ยวกับแผนการจัดระเบียบการท่องเที่ยวทางทะเลหลังจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และการสร้างสมดุลในการฟื้นฟูธรรมชาติ ควบคู่กับแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ชั้น 20