Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

รมว. “วราวุธ” ลงพื้นที่ชีวมณฑล จ.ระนอง ติดตามความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนระดับโลก

รมว. “วราวุธ” ลงพื้นที่ชีวมณฑล จ.ระนอง ติดตามความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนระดับโลก

รมว. “วราวุธ” ลงพื้นที่ชีวมณฑล จ.ระนอง ติดตามความสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพของป่าชายเลนระดับโลก

วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผู้บริหารกระทรวงฯ เดินทางไปยังศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนที่3(จังหวัดระนอง) เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรป่าชายเลนและความหลากหลายทางชีวภาพ บริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง พร้อมทั้งรับฟังการบรรยายสรุปการจัดการป่าชายเลน ซึ่งได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง และพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar sites) พื้นที่ชุ่มน้ำอุทยานแห่งชาติแหลมสน ปากแม่น้ำกระบุรี ปากคลองกะเปอร์

ทั้งนี้ ในปีพ.ศ. 2540 องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติได้ประกาศให้ป่าชายเลนและพื้นที่ชายฝั่งและจังหวัดระนองเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลภายใต้โปรแกรมมนุษย์และชีวมณฑลครอบคลุมพื้นที่ 189,431.25 ไร่โดยเป็นพื้นที่ป่าชายเลน ภูเขา แหล่งหญ้าทะเล พื้นที่ดินเลนงอกใหม่และที่ราบบริเวณชายฝั่ง พื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งนี้เป็นหนึ่งในจำนวน 672 แห่งใน 120 ประเทศ (2560) โดยหลักการของโปรแกรมมนุษย์และชีวมณฑลต้องการแสดงให้เห็นว่าเราสามารถอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ถ้ามนุษย์มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและรู้จักใช้อย่างชาญฉลาดบนพื้นฐานของการพัฒนาอย่างยังยืน

แกลเลอรี่