Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

“วราวุธ" ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ฯ บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง กำชับเน้นสร้างความประทับใจ และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

“วราวุธ" ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ฯ บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง กำชับเน้นสร้างความประทับใจ และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

“วราวุธ" ตรวจเยี่ยมให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ฯ บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง กำชับเน้นสร้างความประทับใจ และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว

   วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินทางลงพื้นที่บ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง อุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาว อำเภอเมืองจังหวัดระนอง เพื่อตรวจเยี่ยม และให้ขวัญกำลังใจเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  โดยมี นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดร.รุ่งนภา พัฒนวิบูลย์ รองอธิบดีฯ นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายบรรณรักษ์ เสริมทอง ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ฯ เครือข่ายประชาชน ให้การต้อนรับฯ 

นายวราวุธ กล่าวว่า อุทยานแห่งชาติฯ แห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นมรดกชิ้นสำคัญของพี่น้องประชาชน จึงมีความจำเป็นที่พวกเราทุกคน จะต้องดูแลอุทยานแห่งชาติและทรัพยากรเหล่านี้ให้คงความสวยงามเสมอ เน้นสร้างความประทับใจให้กับทุกคน และขอให้ดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ให้เกิดความประทับใจและตระหนัก 
ในการช่วยอนุรักษ์พื้นที่ฯ สำหรับเครื่องแบบที่พวกเราทุกคนสวมใส่กันอยู่ในทุกวันนี้ ขอให้ตระหนักว่าเป็นเครื่องแบบของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีหน้าที่ในการดูแลความเดือดร้อนและช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ควบคู่กันไปกับทรัพยากรที่สำคัญของประเทศไทย ขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ มีความอดทน มีวินัย และมีความซื่อสัตย์ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการทำงาน" 

โอกาสเดียวกันนี้ รมว.ทส. ได้มอบถุงดำรงชีพในการพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แก่กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช (อส.อส.) จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเลี้ยงผึ้งบ้านบางมัน กลุ่มกาแฟคั่วบดมือบ้านไร่ใน  กลุ่มหัตถกรรมบ้านบางมัน 70 กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านฝ่ายท่า กลุ่มท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้านแหลมนาว และมอบเสบียงอาหาร แก่ตัวแทนเจ้าหน้าที่ฯ ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดระนอง 
จากนั้นได้ตรวจติดตามสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และร่วมปลูกต้นพญาไม้ เพื่อเป็นที่ระลึก บริเวณบ่อน้ำแร่ร้อนพรรั้ง อีกด้วย

แกลเลอรี่