Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

รมว.ทส.ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจากกระทรวงกลาโหม

รมว.ทส.ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจากกระทรวงกลาโหม

    วันนี้ ( 4 มกราคม 2561 )พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับคณะตัวแทนจาก กระทรวงกลาโหลา เพื่ออวยพรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 

ข่าว /ภาพ /เผยแพร่   ปริญญา

แหล่งที่มา : www.mnre.go.th

แกลเลอรี่