Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

รมว.ทส.ได้ให้การต้อนรับ Rt. Hon. Mark Field รัฐมนตรีต่างประเทศของเครือจักรภพประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

รมว.ทส.ได้ให้การต้อนรับ Rt. Hon. Mark Field รัฐมนตรีต่างประเทศของเครือจักรภพประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก

     วันนี้( 4 มกราคม 2561) พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับ Rt. Hon. Mark Field รัฐมนตรีต่างประเทศของเครือจักรภพประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ณ ห้องประชุม ชั้น ๒๐ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข่าว / ภาพ /เผยแพร่ : ปริญญา

แหล่งที่มา : www.mnre.go.th

แกลเลอรี่