Loading...

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Office of the Minister Ministry of Natural Resources and Environment

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
ภาพ5

รมว.ทส. ได้เดินทางไปประธานเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมดับไฟป่าทำแนวกันไฟ 3 แผ่นดิน (ไทย-ลาว-เมียนมา)

รมว.ทส. ได้เดินทางไปประธานเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมดับไฟป่าทำแนวกันไฟ 3 แผ่นดิน (ไทย-ลาว-เมียนมา)

       ทส. จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมดับไฟป่าทำแนวกันไฟ 3 แผ่นดิน (ไทย-ลาว-เมียนมา)

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมดับไฟป่าทำแนวกันไฟ 3 แผ่นดิน (ไทย-ลาว-เมียนมา) Golden Triangle Fire Volunteer Laos - Myanmar - Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน โดยการร่วมกันปั่นจักรยานรณรงค์ประชาสัมพันธ์โครงการ และร่วมทำแนวกันไฟ มอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและเสบียงอาหารแก่เจ้าหน้าที่ ณ สวนป่าแม่มะ-สบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมดับไฟป่าทำแนวกันไฟ 3 แผ่นดิน (ไทย-ลาว-เมียนมา) Golden Triangle Fire Volunteer Laos - Myanmar - Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อขยายผลความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จากการจัดกิจกรรมนักปั่นไฟป่า ไทย-เมียนมา ที่อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2560 และเพื่อเป็นการประสานและส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน ร่วมกันฝึกซ้อมเพิ่มทักษะของการบูรณาการปฏิบัติงานควบคุมไฟป่าเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในสถานการณ์จริงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ เพื่อลดความรุนแรงของปัญหาดังกล่าวด้วย

โดยในวันนี้ (7 มกราคม 61) พลเอก สุรศักดิ์  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เดินทางไปประธานเปิดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมดับไฟป่าทำแนวกันไฟ 3 แผ่นดิน (ไทย-ลาว-เมียนมา) Golden Triangle Fire Volunteer Laos - Myanmar - Thai ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นำปั่นจักรยานร่วมกับนักปั่นอาสา ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และร่วมทำแนวกันไฟ พร้อมมอบอุปกรณ์ดับไฟป่า ณ สวนป่าแม่ทะ-สบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย


ภาพ: ธนชัย, ข่าวและเผยแพร่: อาทิตยา

แหล่งที่มา : www.mnre.go.th

แกลเลอรี่